lördag 20 maj 2017

Vid liv vid liv
Vid liv, vid liv,
vid liv i evighet,
min Jesus lever nu
och i all evighet!
Vid liv, vid liv,
vid liv i evighet,
min Jesus lever nu!
Sjung halleluja,
sjung halleluja,
min Jesus lever i all evighet,
sjung halleluja,
sjung halleluja,
min Jesus lever nu,
min Jesus lever nu!